Veliko Gradište - AA VG 03b

Lokacija: Veliko Gradište, Ulica Boška Vrebalova. Najfrekventnija i ujedno najduža ulica u gradu. Bilbord se nalazi na samom ulazu u grad iz pravca Požarevca, pre skretanja za Srebrno jezero....

cena na upit

Želim da dobijem
ponudu za ovaj medij

Zakažite sastanak

Veliko Gradište - AA VG 03a

  Lokacija: Veliko Gradište, Ulica Boška Vrebalova. Najfrekventnija i ujedno najduža ulica u gradu. Bilbord se nalazi na samom ulazu u grad iz pravca Požarevca, pre skretanja za Srebrno jezero....

cena na upit

Želim da dobijem
ponudu za ovaj medij

Zakažite sastanak

Veliko Gradište - AA VG 02b

  Lokacija: Veliko Gradište, ugao ulica Boška Vrebalova i Solunskih ratnika. Najfrekventnija i ujedno najduža ulica i gradu. Bilbord se nalazi na raskrsnici kod skretanja za Golubac, Kučevo, Donji Mil...

cena na upit

Želim da dobijem
ponudu za ovaj medij

Zakažite sastanak

Veliko Gradište - AA VG 02a

Lokacija: Veliko Gradište, ugao ulica Boška Vrebalova i Solunskih ratnika. Najfrekventnija i ujedno najduža ulica i gradu. Bilbord se nalazi na raskrsnici kod skretanja za Golubac, Kučevo, Donji Milanovac....

cena na upit

Želim da dobijem
ponudu za ovaj medij

Zakažite sastanak

Veliko Gradište - AA VG 01b

Lokacija: Veliko Gradište, ugao ulice Boška Vrebalova i puta za Srebrno jezero. Najfrekventnija i ujedno najduža ulica u gradu. Bilbord se nalazi na ulazu u grad iz pravca Požarevca,kod skretanja za Srebrno jez...

cena na upit

Želim da dobijem
ponudu za ovaj medij

Zakažite sastanak

Veliko Gradište - AA VG 01a

Lokacija: Veliko Gradište, ugao ulice Boška Vrebalova i puta za Srebrno jezero. Najfrekventnija i ujedno najduža ulica u gradu. Bilbord se nalazi na ulazu u grad iz pravca Požarevca, kod skretanja za Srebrno je...

cena na upit

Želim da dobijem
ponudu za ovaj medij

Zakažite sastanak

Vrste reklama i usluge